Zwembadbouw


Het graven van sleuven of putten van meer dan 1,2 meter diepte worden beschouwd als werken met een verhoogd risico aangezien werknemers blootgesteld worden aan gevaren van bedelving of vallen. Op de bouwplaatsen van dit type werken is de veiligheidsreglementering van toepassing. Vanaf de aanwezigheid van twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren is veiligheidscoördinatie in de ontwerp- en uitvoeringsfase verplicht.
G. en H. Wybo - Wybo Bouwwerken
" We konden steeds terugvallen op een vlotte communicatie en vlugge anticipatie op wijzingen in de werken of bij de opstart van dossiers. "
L. Develtere Preventieadviseur Altez
" Delnor zorgde voor een snelle en duidelijke rapportering over de veiligheid van onze bouwplaats en adviseerde ons hoe die te verbeteren tijdens de verdere uitvoering van de werken. "
H. Knockaert en K. Lingier Aannemers
" De postinterventiedossiers werden steeds tijding ingediend, wat ons de kans gaf om deze op een rustige manier met de nodige documenten aan te vullen. "
P. Sabbe Preventie-adviseur MOW
" Op financieel vlak biedt Delnor een goede prijs-kwaliteitverhouding. We blijven zeker met hen samenwerken en bevelen hen uiteraard aan voor andere projecten! "