Wat we doen


Bij Delnor kunt u terecht voor een volledige veiligheidscoördinatie en de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een nieuwbouw (EPB) of een bestaand gebouw (EPC).

Veiligheidscoördinatie

Het contracteren van een veiligheidscoördinator is sinds 2001 bij wet verplicht op alle bouwwerken, in de ruime zin, waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken uitvoeren ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risico’s en kostprijs. Dit betekent dat ook leveranciers en nutsmaatschappijen die aan de werken deelnemen als aannemers worden beschouwd en u dus wettelijk over een veiligheidscoördinator moet beschikken.

Veiligheidscoördinatie bestaat uit twee fasen; de ontwerp- en de verwezenlijkingsfase. Deze fasen kunnen afzonderlijk of beide door Delnor worden opgevolgd.

In de ontwerpfase controleert onze veiligheidscoördinator het ontwerp en de bouwplannen van het beoogde bouwwerk op alle mogelijke onveilige aspecten en bepaalt op basis hiervan een aantal preventiemaatregelen. We formuleren onze opmerkingen met het oog op het later onderhoud van het gebouw en een veilige uitvoering van de werken. Hierop stellen we een veiligheids- en gezondheidsplan op dat aangepast wordt bij elke wijziging van het ontwerp. Alle relevante informatie over veiligheid wordt aan de betrokken partijen (architect, opdrachtgever en aannemer(s)) doorgegeven terwijl de nodige preventiemaatregelen worden opgesteld.

De veiligheidscoördinator opent indien van toepassing ook een coördinatiedagboek en start een postinterventiedossier op waarin alle aanvragen in verband met de aanwezige nutsvoorzieningen en keuringen hun plaats krijgen. In overleg met de verschillende partijen bepalen we vóór de aanvang van de werken de verschillende veiligheidsvoorschriften voor de werf. We duiden op eventuele gebreken en wijzen de verschillende verantwoordelijkheden over de veiligheid toe.

Tijdens de werken controleert onze veiligheidscoördinator regelmatig de werken op het naleven van de verplichte veiligheidsvoorschriften en gaat na of de werkzaamheden op de veiligste manier worden uitgevoerd. Zijn bevindingen tijdens de werfbezoeken worden in het coördinatiedagboek bijgehouden. Volgens de risicograad bezoekt Delnor de werf tweewekelijks. Op grotere, risicovolle werven kan dit oplopen tot om de twee à drie dagen. De bezoeken aan de werf worden tevens gedocumenteerd aan de hand van een uitvoerig verslag en gedetailleerd fotomateriaal dat aan het dossier wordt toegevoegd.

Na de werken levert Delnor een postinterventiedossier aan de bouwheer af. Dit belangrijk dossier vormt als het ware een soort paspoort van het nieuwe gebouw en bevat naast een verslag van het verloop van de werken en gemaakte veiligheidsafspraken, alle noodzakelijke documenten. Het dossier moet geraadpleegd worden in het geval van latere onderhoudswerken, uitbreidingswerken, of renovatie. In geval van verkoop moet u dit dossier bij de notaris aan de nieuwe eigenaar overmaken.

EPB / EPC

Vaak worden veiligheidscoördinatieprojecten gecombineerd met EPB verslaggeving. Delnor levert in vaste samenwerking met een gespecialiseerde en door de Vlaamse overheid erkende partner zowel EPB certificaten voor nieuwbouw als EPC voor bestaande gebouwen.


EPB

Sinds januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag wordt ingediend, voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) die de energieprestatie en binnenklimaatnormen vastlegt. Dit betekent dat onze EPB verslaggever nakijkt of deze gebouwen het voorgeschreven niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie halen.
Als bouwheer en/of opdrachtgever bent u verantwoordelijk vóór de start van de vergunningsplichtige werken een EPB deskundige aan te stellen. Het officieel certificaat dat u van Delnor ontvangt, dient u gedurende tien jaar bij te houden.

EPC

Een EPC certificaat geeft bij de aankoop van een woning een volledig overzicht van het energiegebruik en de energiekwaliteit van het bouwwerk. De uitkomst van dit certificaat kan bepalend zijn voor de consument om de woning te kopen of te huren. De eigenaar van een woning is bij verkoop of verhuur van het pand verplicht om te beschikken over een EPC. Net zoals bij EPB verslaggeving levert Delnor de diensten van een erkende energiedeskundige type A die bevoegd is voor het verstrekken van dit document.

Prijzen

Zowel op veiligheidscoördinatie als het verstrekken van EPB en EPC verslaggeving legt de overheid geen vaste prijzen. De kostprijzen van deze diensten worden bepaald door de vrije markt en zijn afhankelijk van het type bouwwerk. Voor veiligheidscoördinatie wordt tevens rekening gehouden met de complexiteit en duur van de werkzaamheden en de veiligheid tot de omgeving.

Hebt u vragen over onze diensten en prijzen?
Contacteer ons gerust via 0032 (0) 59 265174, zend ons een mail, of vul ons contactformulier in en ontvang een vrijblijvende prijsofferte.
G. en H. Wybo - Wybo Bouwwerken
" We konden steeds terugvallen op een vlotte communicatie en vlugge anticipatie op wijzingen in de werken of bij de opstart van dossiers. "
L. Develtere Preventieadviseur Altez
" Delnor zorgde voor een snelle en duidelijke rapportering over de veiligheid van onze bouwplaats en adviseerde ons hoe die te verbeteren tijdens de verdere uitvoering van de werken. "
H. Knockaert en K. Lingier Aannemers
" De postinterventiedossiers werden steeds tijding ingediend, wat ons de kans gaf om deze op een rustige manier met de nodige documenten aan te vullen. "
P. Sabbe Preventie-adviseur MOW
" Op financieel vlak biedt Delnor een goede prijs-kwaliteitverhouding. We blijven zeker met hen samenwerken en bevelen hen uiteraard aan voor andere projecten! "