Openbare aanbestedingen


Bouwplaatsen van projecten in openbare aanbesteding die uitgevoerd worden door meerdere aannemers of die graaf- en funderingswerken, plaatsing van nutsvoorzieningen, waterkundige werken of andere grond-, onderhouds- of bouwwerken omvatten, vallen uiteraard onder de regelgeving van veiligheidscoördinatie. Dit is zeker van toepassing wanneer het ‘werken met een verhoogd risico’ betreft en/of werken van grotere omvang met een werkvolume groter dan 500 mandagen of een duur van langer dan 30 werkdagen met op één of meerdere tijdstippen meer dan twintig werknemers tegelijkertijd aan het werk.

Ook specifieke werken van complexe aard als het bouwen of afbreken van bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, torens, pylonen en fabrieksschouwen moeten over een veiligheidscoördinator beschikken.

Delnor levert voor deze bouwplaatsen een verplichte veiligheidscoördinatie vanaf het ontwerp tot de eerste oplevering en biedt een uitvoerige risicoanalyse en veiligheidspreventie inzake alle werken die als gevaarlijk of met een verhoogd risico worden beschouwd. We coördineren tevens alle activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op het voorkomen van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.
G. en H. Wybo - Wybo Bouwwerken
" We konden steeds terugvallen op een vlotte communicatie en vlugge anticipatie op wijzingen in de werken of bij de opstart van dossiers. "
L. Develtere Preventieadviseur Altez
" Delnor zorgde voor een snelle en duidelijke rapportering over de veiligheid van onze bouwplaats en adviseerde ons hoe die te verbeteren tijdens de verdere uitvoering van de werken. "
H. Knockaert en K. Lingier Aannemers
" De postinterventiedossiers werden steeds tijding ingediend, wat ons de kans gaf om deze op een rustige manier met de nodige documenten aan te vullen. "
P. Sabbe Preventie-adviseur MOW
" Op financieel vlak biedt Delnor een goede prijs-kwaliteitverhouding. We blijven zeker met hen samenwerken en bevelen hen uiteraard aan voor andere projecten! "